Tu so najpogostejše vrste enneagramov za vsak tip osebnosti Myers-Briggs

The Myers-Briggsov popis osebnosti in Enneagram osebnosti tvorijo dva različna, a zelo dopolnjujoča se osebnostna sistema.

V popisu Enneagrama so razloženi vplivi posameznika osnovni strahovi in ​​motivacije in podrobno opisuje vsako od devetih tipov osebnosti do samoaktualizacije.

Pojasnjuje popis osebnosti Myers-Briggs kognitivni procesi vsakega od njegovih šestnajstih osebnostnih tipov in razloži, kako izkoristiti svoje naravne duševne moči in jih nadgraditi.

V nedavni raziskavi je več kot 3000 udeležencev navedlo svoje osebnostne tipe Myers-Briggs in svoje tipe Enneagram (vključno s krili in nagonskimi različicami, če so znane). Zbrani odgovori so naslednji:

Skrbniki: ISTJ / ISFJ / ESTJ / ESFJ
Obrtniki: ISFP / ESFP / ISTP / JE P
Utemeljitev: INTJ / ENTJ / INTP / ENTP
Idealisti: INFJ / ENFJ / INFP / ENFP

Kognitivne funkcije in enneagramOpomba :

Pomembno je poudariti, da so zbrani podatki v celoti temeljili na samoprijavi. Udeleženci niso morali pridobiti strokovne ocene svojega tipa ali pokazati razumevanja teorije tipov, zato je treba pri pregledu rezultatov upoštevati veliko napako.

Heidi Priebe v svoji novi knjigi, ki je na voljo, razloži, kako se bo vaš osebnostni tip povezal, razpadel in vse ostalo vmes tukaj .